מסע היסטורי ייחודי ומרגש בביתם של גדולי ישראל לרגל היארצייט ה-914 של רש"י הקד' בכ"ט תמוז, כאשר למעלה מ-40 בחורי חמד מסניפים שונים בארץ שנבחרו בקפידה ע"י צוות רבני מפעל רש"י העולמי זכו והעפילו לציונים הגבוהים ביותר במבחנים הכלליים על כל התורה עם רש"י לאחר הצלחתם במבחני רש"י עה"ת מידי שבוע כל השנה כולה.

הביקור נפתח אצל הגרא"מ באר שליט"א מירושלים בעמח"ס תועפות רא"ם עה"ת ועל הרמב"ם ועוד אשר קיבלם בחמימות מיוחדת ודיבר שיחה מעמיקה על דיוק ולימוד מכל אות ברש"י, וכן העניק מספריו למצטיינים,

לאחמ"כ נסעו לסעודת ההילולא ולמשא המרכזי בביתו של נשיא הארגון המשפיע הרה"צ ר' נחמן בידרמן שליט"א בהשתתפות רבנים אורחים ביניהם הגר"ש שווארץ אב"ד "זכרון אפרים" ושטיבלאך בעש"ט ביתר וכן הגר"א פוקס בעמ"ס "ברכת אהרן" ומו"ץ בעדה החרדית ועוד,

הרה"צ ר' נחמן שליט"א נשא דברים חוצבים להבות אש, בגדולת וקדושת רש"י וכן הביא וציטט דיוקים נפלאים מרש"י בענין 'דרך ארץ קדמה לתורה' ובעניני בין אדם לחבירו גם כחובת השעה בימים אלו, לקראת סיום המעמד חילק פירות וחתם על תעודות המצטינים,

משם המשיך המסע קודש לתפילת ער"ח מנחה ותהלים בקבר שמעון הצדיק, ומשם הוזמנו אחר כבוד להתברך אצל כ"ק הגאב"ד שליט"א שמעודד ומחזק את מנהלי המפעל בכל נימי נפשו ונמנה אף על רבני הארגון מאז ומתמיד,

לאחר דברים אחדים שריגשו כל שומעיהם וחתימות על תעודות המצטיינים שמו פעמיהם לעבר ישיבת מיר המעטירה שם זכו להתקבל אצל ראשי הישיבה שליט"א הגר"י אזרחי והגר"ב פינקל בנימין הצדיק שהתפעלו במיוחד מעוצמת הבקיאות וההישגים של תלמידים צעירי צאן אלו, ונשאו דברים חוצבי להבות בהתרגשות והתלהבות על קדושת התורה ורש"י הקדוש ועניני ניצול הזמן של תלמידים אלו, חולקו פרסי הצטיינות הספר תנא דבי אליהו בהוצאה חדשה של "עוז והדר" ולאחר חתימותיהם של הגאונים על תעודות ההצטיינות

בהמשך פנו לעבר משכנו של המשפיע הגרי"מ שכטר שליט"א מברסלב וכאשר כולם באו ונקבצו סביב השולחן הגדול וההדור נכנס הרב שליט"א מלא קומתו בהתרגשות והתעניינות ניכרת מעומקה של תורה זו, דיבר וסיפר אודות החשיבות שבלימוד זה, חילק תעודות ההצטיינות לתלמידים והעריף מברכותיו עד בלי די.

משם שמה החבורה הקדושה את פניה לקראת סיום מסע הקדוש לתפילת מעריב ור"ח בקבר רחל, תפילה שלא תשכח לעולם.

"מפעל רש"י העולמי" שהוקם בשנת תשס"ג לפני כ-17 שנה ע"י יוזם הרעיון הרה"צ רבי נחמן בידרמן בראשות הרה"ח ר' משה טמבור, מסכם 17 שנות מחזורי לימוד חמשה חומשי תורה עיוני עקבי בעומק הפשט והבנה כוללת עם סיכום סוגיות התורה לפרטיה מתוך תורתו של רש"י עה"ת, וכך אלפי נערים בני ישי"ק וישי"ג ואף אברכים ובע"ב הצליחו וזכו להתחבר.