מה הם ספרי היסוד בה' הידיעה של הספרות התורנית לדורותיה בכל תחום? מתי ראו אור לראשונה אותם ספרים? והאם תמיד ההדפסה הראשונה היא המהדורה הטובה דווקא? שאלות אלו ועוד, יקבלו תשובה בספר החדש והמפתיע – 'ספרי יסוד'

מה הם ספרי היסוד בה' הידיעה של הספרות התורנית לדורותיה בכל תחום? מתי ראו אור לראשונה אותם ספרים? האם תמיד ההדפסה הראשונה היא המהדורה הטובה דווקא? ואיזו מהדורה היא הבנין אב לכל המהדורות שלאחריה?

שאלות אלו ועוד, הם שאלות העולות על הפרק יום יום, אצל כל מי שמתעניין בספרי היסוד של הבית המדרש התורני לכל מחלקותיו. אם אתה מעוניין לרכוש ידיעה אמיתית, יסודית, מקיפה ונאמנה, ולחדור אל לב לבה של הספריה היהודית – הספר החדש והמפתיע – 'ספרי יסוד' – נועד בשבילך.

מטרתו העיקרית של הספר לתת סיוע ועזר לאספני ספרים עתיקים, הנבוכים בשאלות ביבליוגרפיות אלו יום ויום והספר נותן להם מענה מושלם, אנו מצאנו בו תועלת עצומה לכל מי שארון הספרים התורני קרוב ללבו: חובב ספרים, עורך ספרים תורני, מורה הוראה, רב דיין ומו"צ אשר ההתמצאות בספרים ובדפוסים הראשונים אשר אלו הם 'כלי אמנותם' היא חשובה ביותר וכבר האריך בענין זה החיד"א בשם הגדולים בכמה מקומות.

עלעול קל בספר מציג בפנינו רשימת ידיעות בסיסיות ומרתקות, כמו למשל: מתי נדפס ה'מקראות גדולות' הראשון, איזה מהדורות של הש"ס הטביעו את חותמם על הש"ס כפי שהוא בידינו כיום? איזה סידורי תפילה הם אבות הנוסח לסידור התפילה כפי שהוא בידינו כיום? מה היא המהדורה החשובה והעיקרית של ספר תוספות יום טוב? מה היא המהדורה היסודית של בית שמואל אבן העזר ומה דין המהדורה הקודמת? מי חיבר את תפילת 'מודה אני' השגורה בפי כל והיכן נדפסה לראשונה? היכן נדפס לראשונה 'ידיד נפש', והיכן נדפסה לראשונה אגרת הרמב"ן הידועה, על כל אלה ועוד ימצא המעוניין תשובות בספר החדש 'ספרי יסוד'.

רשימת הספרים העיקרית מכילה כחמש מאות וחמישים ספרים, ערוכים ומסודרים בשלושים ואחת מחלקות לפי נושאים מוגדרים: תנ"ך, ש"ס, מדרשי חז"ל, ראשונים ואחרונים על הש"ס, רי"ף רמב"ם ומפרשיהם, ספרי הלכה, מנין המצוות, שו"ת, מוסר, דרוש, קבלה, חסידות, דקדוק, מחשבת ישראל, כללי התלמוד וספרי עזר, היסטוריה יהודית, ספרי תפילה לפי מנהגי העדות השונות, הגש"פ וכו'. בראש כל מחלקה הקדמה תמציתית ויסודית, ובסוף כל מחלקה רשימת 'הוספות' חשובה. לשלמות המלאכה נוסף מפתח ספרים מפורט לפי א"ב, בו ניתן להיעזר למצוא את הספרים בקלות.

הספר מלווה במאות צילומים צבעוניים נדירים ביותר, שנאספו מספריות בעולם ומאוצרות ספרים פרטים. תוך שימת דגש על עיצוב ועריכה גרפית מרשימה, הן של הטקסט והן של התמונות.

גם על צורתו החיצונית הקפידו המו"לים, והרבה מחשבה הושקעה בעריכתו הגרפית הניאותה, והתוצאה אכן מרשימה ביותר. מלאכה גדולה וכבירה זו נטלו על עצמם צוות מומחים וידענים בדורנו בספרים שעוסקים בתחום שנים רבות.