יהודי לרב, עשיתי טעות שחזרתי בתשובה והתחזקתי, האומנם?? מהו המבחן הגדול ביותר?? ואיך נזכה לשפע רוחני וגשמי?? הרב אלחנן כהן במסר עצה מעשית וחידוש לשולחן שבת פרשת עקב.