לאחר 16 שנים הושלמה מלאכת בניית העירוב סביבות בירת אוסטריה - וינה, סוף סוף יוכלו תושבי העיר לטלטל בשבת כהלכה

בוינה בירת אוסטריה תחגוג השבוע הקהילה החרדית אירוע היסטורי, חנוכת עירוב חדש לריווחת תושבי העיר.

קרא עוד:

[postim]

לפני השואה התגוררו ברחבי אוסטריה ובעיקר בוינה הבירה אלפי יהודים, והיו בה מספר קהילות פורחות ומשגשגות, אך כיום כ-70 שנה לאחר השואה איומה רק כמה מאות בתי אב חרדים מתגוררים בבירה, נושא אחד בער מאוד בקרבם של תושבי וינה, הוא העובדה כי אין עירובי תחומין, כדי שיוכלו לטלטל חפצים בשבתות וחגים.

מזה 16 שנה עובדים עסקנים שונים בקהילה החרדית לארגן ולהסדיר את העירוב בכל קצוות העיר לרווחת חברי הקהילה, הושקעו מאמצים רבים לא סתם ארכה המלאכה 16 שנים, תחילה עצם ביצוע העירוב, לאחר מכן בדיקה מדוקדקת לכל אורך העירוב שיהיה בתכלית ההידור לכל הדעות, שכן הקהילה החרדית בוינה מונה משפחות שונות אשר מקורם בקהילות וחצרות שונות, על כן המלאכה נעשתה על דעת ועל פי שיטת כולם, ולא זו בלבד גם מלאכת גיוס הכספים לצורך הפרוייקט, ואישור הרשויות המקומיות נעשתה בידי העסקנים החשובים ר' שלמה קרן ור' נחמיה דייטש.

העירוב נעשה על פי שיטתם של האדמו"ר הרה"ק רבי ישראל מהוסיאטין והגאון רבי פישל אזירנער זצ"ל, שלפני שנים רבות ביקרו בוינה והקיפו את העיר ותיכננו את גבולי העירוב.

מי שפיקח על כל צעדי המלאכה הוא הגאון המפרסם רבי משה יוסף דב אונסודפר שליט"א אב"ד זלזיץ, אשר הינו כיום המומחה הגדול והבקי ביותר בתחום, שהוסמך ונשלח לפקד על המלאכה על ידי הגה"צ רבי חיים יהודה לייב כ"ץ אב"ד סרדעהלי שליט"א מניו יורק. ובכפוף לפיסקיהם והוראותיהם של רבני העיר, גאב"ד וינה הגאון רבי אברהם יונה שוורץ שליט"א, הגאון רבי דוד יהודה לייב גרינפלד אב"ד אגודת ישראל,  והגאון רבי משה אליעזר ווייס שליט"א אב"ד קהל מחזיקי הדת.

2012_09_11_14_04_31-page-001

על ידי הרבנים הנ"ל הוסמכו צוות אברכים יר"ש שיהיו אחראים לסייר ולפקח בכל גבולות העירוב, לראות שאין איזו תקלה או התרופפות בחוטים.

וברוך השם בשבת האחרונה (כי תבוא) כבר בירכו תושבי וינה על המוגמר, לראשונה הורשו התושבים לטלטל חפציהם ועגלותיהם בחוצות העיר.

מפת העירוב ברחבי העיר 2012_09_11_14_04_31-page-002

לא רק בוינה, גם במנצ'סטר שבאנגלי'ה שוקדים עסקני הקהילה החרדית בנושא עירוב התחומין ברחבי העיר, מדובר בפרוייקט שעלותו הכספית היא מעל מליון יורו, הון עתק שנאסף בעמל ויזע רב מכיסם של מספר נגידים ונדיבי עם, מלאכת העירוב נעשיית בפיקוחם ובעידודם של רבני העיר המרא דאתרא הגה"צ רבי מנחם מנדל שנייבלג שליט"א, והרב הגאון רבי אשר ווסטהיים שליט"א.

ההערכה היא כי תוך שנה מקסימום תושלם המלאכה.