כ"ק האדמו"ר מספינקא בורו פארק שבת השבת בירושלים בקרב קהל חסידיו, התפילות ועריכת השולחנות התקיימו בביהמ"ד ספינקא ברח' ראשית חכמה • תיעוד מההבדלה במוצאי שבת • צילום: מוטי גרין