פדיון הבן לנין מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א נכד לבנו הרה"צ יעקב מרדכי הגר שליט"א בן לחתנו הרה"ג מאיר יחיאל מיכל מאסקאוויטש שליט"א בן הרה"צ רבי יוסף ישכר דב מאסקאוויטש שליט"א בנו של כ"ק האדמו"ר משאץ שליט"א - צילום: שוקי לרר