"בצפון הארץ נשמעה אתמול אזעקת צבע אדום, כשהיועץ המשפטי חצה קו אדום. שני טילים משפטים שוגרו מהצד הישראלי לעבר הצד היהודי של הגבול". במאמר המערכת של יתד נאמן יצאו הבוקר במתקפה חסרת תקדים נגד היעומ"ש • המאמר המלא

בצפון הארץ נשמעה אתמול אזעקת צבע אדום, כשהיועץ המשפטי חצה קו אדום. שני טילים משפטים שוגרו מהצד הישראלי לעבר הצד היהודי של הגבול. ההחלטה של בית המשפט שאוסרת קיומו של אירוע נפרד לגברים בלבד, היה 'שיגור חוזר', אחרי החלטות אנטי יהודיות דומות. ההחלטה של היועמ"ש היתה שיגור 'חוזר בו': בסוף השבוע קבע מנדבליט שרשות מקומית יכולה לקבל החלטה על קיום אירוע בהפרדה, החלטה יהודית בסיסית, ובראשית השבוע הרוח כבר היתה אנטי יהודית! אסור לקיים אירוע לגברים בלבד!

אמנם מדינת ישראל החליטה כבר מזמן שהיא מעוניינת ב"חרדו-ריין", ארץ נקייה מחרדים. אחרת אי אפשר להסביר את האג'נדה העקבית להתנכל לאורח החיים היהודי ולהצר את צעדי היהודים באופל שהחיים הפכו להיות בלתי נסבלים. חובה להדגיש כי מרנן ורבנן גדולי ישראל כבר הביעו את דעתם בנושא ערבי השירה, אולם בחיפה, על פי התוכנית, היה מדובר בערב לגברים בלבד שיושמעו בו שירים מהיכל הנשמות של העם היהודי. הדבקות וההתעלות של המנגינות האלה, מאפיינות רגעים של סעודה שלישית או מלווה מלכה בהיכלי הישיבות ובחצרות חסידים. כאשר מתחילים לנגן אותה, הגופים מתחילים לנוע בתנועות של תפילה, הנשמה כוספת והעין מתלחלחת. "שפכי כמים לבך נוכח פני השם". זאת בניגוד למוסיקה האחרת שבאה ממאורות הרפש של החילונים, שכשהיא מתחילה להתנגן, מתחילות הרגלים, במקרה הטוב, לנוע והגופים נסחפים למחוזות אפלים כשירי הלל ליצרים המשתחררים.

דרמה בחיפה: בית המשפט הורה לבטל את הזיץ עם גדולי הזמר החסידי

 אדם חילוני שטבוע ברפש הזה, לא יכול להבין שירה יהודית. בפרט כאשר מדובר באנשים שחרטו על דגלם לחלן את העם היהודי ולהפוך אותו לכאחד העמים בית ישראל. הם מזידים באורח קבע בתורת ישראל ורוצים להנציח את הכיבוש של העם הישראלי על ארצו של העם היהודי. אתה לא מצפה ממערכת המשפט שמלוכדת למטרה זו ולתקשורת הז'דנוביסטית המגוייסת למטרה אפלה זו, שיהיו אוביקטיביים וידאגו לזכותו של ציבור לחיות לפי אורח חייו,  אלא אם מדובר בצבור הערבי.להם מותר, או שבהם איש לא יעז לגעת וחובה להעמיד את זה למבחן משפטי ויפה שעה אחת קודם. אבל כשיושב אדם דתי בעל חזות של אדם ירא שמים , אדם שמגיע ללמוד קבלה בבתי מדרשות, מנסח הנחיה חוקית ומוציא מתחת ידו הוראה האומרת שגם אם חרדים רוצים לקיים אירוע שמיועד להם בלבד, תוך שמירה על הקפדה דתית והלכתית, אסור להם – זו חצייה של קו יהודי אדום. אדם שמכיר את ההוויה ומכריע נגדה, הופך לבו לשנוא עמו.

אם יועץ הופך רועץ לעמו, אם אדם שמבין שיש דברים שאינם שייכים כלל לנשים, שזה לא אירוע זמר חילוני אבל עם כיפה, מחליט שזה אסור, אי אפשר שלא לחשוד ולהרהר שהכל נעשה כדי לרצות את המערכות המגוייסות של המשפט והתקשורת, והצורך לרצות את הסגנית שלו דינה זילבר וגדודי שמאלניה, היא חלק מאדרת כזב של נאורות שהוא חייב להתהדר בה, בדרכו למינוי הנכסף בבית המשפט העליון, בתמיכת האליטות. הכיפה לא יכולה לכסות על קרחת רעיונית, והזקן הוא זקנו של הרצל שרצה לכלוא את הרבנים בגטאות. כאשר אדם המסתווה בנוצות של איש תורני, מוציא מתחת מקלדתו חוות דעת רעילה האוסרת על יהודים לחיות לפי אורח חייהם, צריך לבדוק גם בציציותיו. הוא לא קיבל את זה בחלום מהאדמו"ר מאשלג שהוא מתהדר כחסידו! זה לא כתוב בספר "הסולם" שהוא נוהג להתגאות בלימודו! אי אפשר להשתחרר מהתחושה שההפרעה לאורח החיים היהודיים נובעת מכך שהמטרה – העליון – מחדשת את האמצעים!

אפליה? בשנה האחרונה התקיימו 12 אירועים לנשים בלבד בחיפה

אם ההפגנות בדרכו של מנדלבליט לבית הכנסת מסעירות את מדינת ישראל, לפחות גם בבתי הכנסת, שם רק מתפללים, הוא חייב להרגיש את הדחייה, את הבוז ואת שאט הנפש שהלב היהודי מרגיש כלפי רועץ שידו לא רועדת כשהוא כותב החלטה, כשמחר היא עלולה לשמש גם את שיני הדחפור שיהרוס את עזרת הנשים בהיכלי התפילה, בגין איסור קיום ארוע לגברים בלבד.

זה לא יעזור, מנדלבליט. את מנגינת הנצח של האדם היהודי, אי אפשר להפסיק. אתה לא הראשון וגם לא האחרון שיירדו לטמיונות ההסטוריה. ההחלטה האומללה והמרושעת שיצאה תחת קולמוסך היא לא רק שיר ארס, אלו הם גם תווים לדמותך!   

המאמר פורסם הבוקר ביתד נאמן