Hadas Parush/Flash90

ועדת הבחירות החלה בגיוס אלפי פקחים שיצלמו בקלפיות

ועדת הבחירות המרכזית פתחה היום בהליך מזורז לגיוס אלפי מפקחים ל'יחידת טוהר הבחירות', עליה הכריז אמש יו"ר הוועדה. בוועדה הבחירות מצהירים כי הפקחים יסיירו בכ-5,000 עד 7,000 קלפיות מתוך כ-10,500 בפזורים ברחבי הארץ.

 • "איבדתי את הכל, תעזרו לי לבנות מחדש" נערה צעירה מבקשת עזרה.

  תוכן מקודם

 • ביום המסוגל ג' בשלח שידור חי מביתו של מרן שה"ת, הצטרפו 》

  תוכן מקודם

 • שטר הפרנסה יחתם עבורכם מחר ע"י גדולי הדור!

  תוכן מקודם

 • עיסקה עם גדולי הדור! הזדמנות של פעם בשנה

  תוכן מקודם

ועדת הבחירות המרכזית פתחה היום (שלישי) בהליך מזורז לגיוס אלפי מפקחים ל'יחידת טוהר הבחירות', עליה הכריז אמש יו"ר הוועדה – השופט חנן מלצר. כך מפרסם היום 'הארץ'. לפי הדיווח, בוועדה מעריכים כי יצליחו להשלים את גיוס כוח האדם והציוד הטכנולוגי הנדרש במועד, זאת על אף פרק הזמן הקצר עד יום הבחירות, עוד דווח כי בוועדה פועלים לכך שלא יצטרכו תוספת תקציב עבור היחידה החדשה ומימונה יהיה על בסיס התקציב הקיים.

בוועדה הבחירות מסרבים לנקוב במספר המפקחים שבכוונתם לגייס, אולם מצהירים כי הפקחים יסיירו בכ-5,000 עד 7,000 קלפיות מתוך כ-10,500 בפזורים ברחבי הארץ. אמש פרסם יו"ר ועדת הבחירות המרכזית את החלטתו בנוגע להצבת מצלמות בקלפיות השונות, על מנת למנוע זיופי קולות ואי סדרים – ואסר על המפלגות לצלם בקלפיות, כשבמקביל הורה על הקמת יחידת פיקוח על טוהר הבחירות.

כזכור, עתירה זו הגיעה בעקבות שימוש 1,300 חברי ועדת הקלפיות מטעם הליכוד שצוידו בבחירות האחרונות לכנסת ה-21 במצלמות נסתרות ומכשירי הקלטה, בעיקר אלו שנשלחו לקלפיות ביישובים הערביים, שם עלה חשדות לזיופים. צעד זה הלהיט המגזר הערבי אחרי שהמצלמות התגלו ובעקבות כך פרצו ויכוחים בחלק מהקלפיות והמשטרה נאלצה להתערב.

יצוין שהמצלמות לא תיעדו עבור מי האדם המצולם הצביע, מאחר והן לא הגיעו אל מאחורי הפרגוד, אלא תיעדו את זהותו של המצביע המופיע לפני שלושת חברי ועדת הקלפי בעת הגשת תעודת הזהות וקבלת מעטפת ההצבעה. יחד עם זאת, עצם הידיעה על נוכחותן של המצלמות עוררו חשדנות ופחד, גם אם לא צילמו בעת ההצבעה עצמה. כעת, בעקבות החלטת השופט מלצר, בליכוד בוחנים אפשרות לחקיקה ראשית לפני הבחירות.

בהחלטתו קבע השופט חנן מלצר, כי "אסור למפלגות ולרשימות המועמדים להציב מצלמות במקומות הקלפי, וכי הצבת מצלמות באופן שיטתי בקלפיות טעונה חקיקה ראשית, וזאת בדומה לעמדת היועץ המשפטי לממשלה".

יושב ראש ועדת הבחירות הורה להכין תכנית פיילוט להקמת יחידה של מפקחי טוהר הבחירות מטעם ועדת הבחירות, אשר יהיו מצוידים במצלמות גוף, ויפעלו רק במקרים חריגים, שיפורטו להלן.

בשעות ההצבעה יהיו רשאים אך ורק מזכיר ועדת הקלפי (שהוא ידה הארוכה של ועדת הבחירות), או מפקח טוהר הבחירות מטעם הוועדה בלבד, לצלם במקום הקלפי, ואך ורק במקרים חריגים, בהם יהיה חשד סביר לביצוע עבירה פלילית במקום הקלפי, ורק אם קיבל אישור קונקרטי לצילום זה מטעם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לפני הצילום. בכל מקרה, לעולם לא יצולם או יתועד בוחר מאחורי הפרגוד.

תוצרי צילום זה, באם וייעשו במידת הצורך, יועברו רק למשטרה או לייעוץ המשפטי לוועדת הבחירות המרכזית – והעברת התוצרים לכל אדם אחר, פרסומם במדיה כלשהיא או עיון בהם עלולה להיות עבירה פלילית, כשהשופט הדגיש כי חברי ועדת הקלפי אינם רשאים לצלם בשום מקרה.

כחצי שעה לפני תום ההצבעה, יתייצבו המפקחים בקלפיות שייבחרו, לפי תבחינים שייקבעו, וכן בקלפיות שייבחרו באופן אקראי – ורק לאחר סגירת הקלפי להצבעה, ולאחר שיצא אחרון המצביעים – הם (ומזכירי ועדות הקלפי שיורשו לעשות כן) יתעדו בשימוש במצלמת גוף מאובטחת, את הליך הספירה במלואו. מפקחי טוהר הבחירות לא יעזבו את מקום הקלפי בעת הספירה – אלא לאחר שהסתיימה הספירה ונחתמו התוצאות בפרוטוקול ועדת הקלפי.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו