במעמדים המרטיטים של בקשת רחמים בפתח חודש הרחמים, משתתפים גדולי התומכים של קופת הצדקה 'להחזיקם ולהחיותם' דחסידי ויז'ניץ • "אין בארדיטשוב וועט מען א וודאי פויע'לן גרויסע ישועות!", הבטיח מרן האדמו"ר שליט"א בפה מלא

עיניהם וליבם של אלפי חסידי ויז'ניץ בארץ הקודש וברחבי תבל, נשואות היום אל עיר הקודש בארדיטשוב באוקראינה, לרגל נסיעתו המיוחדת וההיסטורית של מרן אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א להתפלל תפילת רבים שתשולב באמירת סליחות, על ציון המצוינת של הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע, סנגורם של ישראל, לבקש רחמים בפתח חודש הרחמים, ביום המסוגל ערב ראש חודש אלול תשע"ט.

כפי שפורסם בשבועות האחרונים, מסע הקודש מתקיים ביוזמת קרן הצדקה המרכזית של חסידי ויז'ניץ 'להחזיקם ולהחיותם', הפועלת כבר שנים רבות לרווחת אלפי משפחות נזקקות מבני החסידות, התולים עיניהם בגבאי הצדקה של הקופה שיכניסו רווח והרחבה בביתם. קופת הצדקה 'להחזיקם ולהחיותם' עומדת לימין הנצרכים כל ימות השנה ונחשבת לאחת מקרנות החסד הוותיקות בחצרות הקודש הפועלת גדולות ונצורות לישועתם ולרווחתם של המונים.

בתקופה האחרונה, הגיעו בקשות עזרה רבות לשולחנם של עסקני הקופה, אך כידוע שאין הקומץ משביע את הארי ואין הבור מתמלא מחולייתו, ונוצר צורך דחוף להגדיל את הכנסותיה של קופת הצדקה, בכדי לתת מענה הולם לכל בקשה ופנייה מצידם של הנזקקים לעזרה ולתמיכה בדרך כבוד.

בעקבות כך, נרתם מרן אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א לעזרתם של עסקני הקופה העומדת בנשיאותו ובהכוונתו, ונעתר לצאת למסע ייחודי לבארדיטשוב, בו יפעלו בוודאי כל משתתפיו ישועות לעצמם ויזכו לשוב ממנו מבורכים במידה גדושה, אך לא פחות מכך, המסע הזה נועד להושיע את המצפים לעזרת ממלכת החסד האגדית 'להחזיקם ולהחיותם', לאפשר לה להוסיף ולהעצים עשייה, חסד לשם חסד.

אין פלא אפוא שמרן האדמו"ר שליט"א התבטא גדולות ונצורות על מסע הקודש ואמר: "אין בארדיטשוב וועט מען א וודאי פויע'לן גרויסע ישועות!", כי כשזכות הצדקה הנפלאה הזו מצטרפת לזכות התאריך המסוגל של מסע 'רחמים שאלי', בציון סנגורם של ישראל, הישועות מובטחות.

אמש יום שלישי בשעות הצהריים יצא מרן האדמו"ר שליט"א ממעון הנופש בחלדודנא אל העיר ויניצה באוקראינה, לקראת מעמדי התפילות והסליחות בבארדיטשוב. אתמול, בשעות הערב התקיים מעמד קבלת פנים למרן האדמו"ר שליט"א בעיר ז'יטומיר הסמוכה, ברוב עם הדרת מלך.

בז'יטומיר מתקיימים גם אתמול והיום ועידות יוקרתיות לעשרות יחידי הסגולה שהרימו סכום נכבד לרווחת עניי קופת הצדקה 'להחזיקם ולהחיותם', בהפקת חברת 'הולינס' שע"י הרב ישראל מאיר גבאי יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים', שבניסיונה העשיר רב השנים, כבר הפיקה אירועים רבים ומעמדים יוקרתיים ברחבי אוקראינה. מהוועדה המכינה נמסר כי 'הולינס' מלווה את משתתפי המסע המרומם בטיסות ובמתן שירותי פנים, הפקת הוועידות וניהול סדרי מסע הקודש.

גולת הכותרת של המסע תתקיים אי"ה היום יום רביעי בחצות הלילה, בעיר הקודש בארדיטשוב, שנודע מצדיקים על סגולתה הנשגבה שרק בהגיית שמה של העיר כבר מסוגלת היא להשפיע רחמים וחסדים, הודות לסנגורם של ישראל הרה"ק רבי לוי יצחק מבראדיטשוב זי"ע שקידש את העיר בקדושה של מעלה לשעה ולדורות עולמים.

מעמד התפילה המרכזי 'רחמים שאלי' לעורר רחמים בפתח חודש הרחמים, יתקיים בראשות מרן אדמו"ר שליט"א ובהשתתפות עשרות חסידים ואנשי מעשה, שיתפללו תפילת רבים על כל תומכי קופת הצדקה 'להחזיקם ולהחיותם' ועל כל בית ישראל לישועת הכלל והפרט, ולשנה טובה ומתוקה.