שני הישיבות שמעולם לא פסקו ישיבות מישראל : פורת יוסף וכסא רחמים
הם המוציאות את הפירות הילולים המשובחים ביותר ובתוכם מאורי האומה רבנים ודיינים