קודש הוא - יחודי וחד פעמי. תהלים ישמח משה טייטלבוים של בן נכדו האדמו"ר הקדוש והטהור רבי יעקב יוקב טייטלבוים זצוקללה"ה. ורבי חיים אלעזר ט"ב זצ"ל. מוצע כעת למכירה בבית המכירות הוד קדומים שבירושלים

קודש הוא – יחודי וחד פעמי. תהלים ישמח משה טייטלבוים של בן נכדו האדמו"ר הקדוש והטהור רבי יעקב יוקב טייטלבוים זצוקללה"ה. ורבי חיים אלעזר ט"ב זצ"ל. מוצע כעת למכירה בבית המכירות הוד קדומים שבירושלים.

צאצאיו הם כל בניו ובני בניו של הברך משה זצ"ל ביניהם "האדמורי"ם שליט"א" לבית סאטמר ועוד נכדים יקרים", גם רבי חיים אלעזר ט"ב זצ"ל, עותקו האישי עם שני חותמות של הרה"ק רבי ישראל יעקב יוקל טייטלבוים אב"ד וואלאווע (תקצ"ח-תרפ"ד) בן הרה"ק רבי שמואל מגורליץ, בן רבי אליעזר ניסן מדרהוביטש בנו של בעל ישמח משה. חתן הרה"ק בעל ייטב לב, קיבל מזקנו רבי אליעזר ניסן ומחותנו הייטב לב, ונסע רבות אל הרה"ק רבי חיים מצאנז שחיבבו מאוד.

משנת תרכ"ב אב"ד ברבשט, משנת תרמ"ט אב"ד גורליץ ומשנת תרנ"ד אב"ד וואלאווע, שם כהן כאדמו"ר, קיבל פתקאות וחילק סגולות וקמיעות. ערך והוציא לאור את כתבי זקנו: שו"ת השיב משה, וכן תולדותיו בשם תהלה למשה הנדפס בישמח משה (סיגט תרס"ו) תורתו בספר 'הטיב איטיב' שני חלקים (ברוקלין תשל"ב). "בנו הוא הרה"ק רבי משה דוד טייטלבוים אב"ד לאפוש זצ"ל שערך והדפיס תהלים זה וכותב וחותם את ההקדמה"

צאצאיו הם "האדמורי"ם" לבית סאטמר ועוד נכדים יקרים, התהלים עם הפירוש תפלה למשה של זקנו הרה"ק הישמח משה זצ"ל מהדורה ראשונה תר"מ. חסר שער אך יש הקדמה ויהי רצון לפני התהלים.

התהלים ממש כמעט שלם מתחיל באמצע קפיטל א עד הסוף אמצע קפיטל ק"נ ! כריכה בלויה ,"נקי מכל מרעין בישין" קרעים גם עם חסרות, רובו ככולו שייך וראוי לבוא על שולחן מלכים כשאפשר להשלים את מעט העמודים החסרים, מצב בינוני.