חסידי סאטמאר אבלים על פטירתו של הנגיד החסיד ר' יוסף וואסנער ז"ל

עם פטירתו נוצר חלל גדול, כשאחד מגדולי התומכים של מוסדות סאטמאר ברחבי העולם נלב"ע, לפניכם דברי ההספד שנאמרו לזכרו בריכוזי סאטמאר ברחבי העולם.

 • יש לך פרנסה ברווח? זה לא בשבילך!

  תוכן מקודם

 • שלא תדעו, אבל אם חלילה כן, אז כדאי שתדעו!

  תוכן מקודם

 • "איבדתי את הכל, תעזרו לי לבנות מחדש" נערה צעירה מבקשת עזרה.

  תוכן מקודם

 • עצוב: טיפל בילדים תשושי נפש ונכנס לדיכאון עמוק

  תוכן מקודם

נפטר הנגיד הנכבד מוה"ר יוסף וואסנער ז"ל בעל אכסניא של של האדמו"ר הרה"ק בעל ויואל משה מסאטמאר זי"ע

ר' יוסף הוא שם שנלחש בהערצה והערכה בקרב כל חסיד בסאטמאר, זכה להיות שליח מן שמיא להחיות נפשו של צדיק בערוב ימיו עלי אדמות, לאחר שהאדמו"ר זי"ע נפל למשכב בשנת תשכ"ח, ונאלצו למצוא לרבי מקום רגוע עקב שהרעש והמולת העיר הזיקו לרפואותו, כאן זכה ר' יוסף ז"ל שעליו יניח הצדיק את ראשו והעניק אכסניה לרבנו זי"ע ואף בנה בהוצאות וסכומים גדולים מקווה טהרה במקום.

ר' יוסף ז"ל בעצמו היה מספר שבפעם הראשונה שראה את הרבי זי"ע היה עוד בשוייץ כאשר פניו עוד מכוסים במטלית שהיה הולך כל השנים במחנות כך כדי שלא יגזזו את זקנו הדיוקנא קדישא, וכבר אז נתפעל ממנו ביותר.

אבל את התקופה ההיסטוריות בבל הרבור  כשנתקיים הפסוק 'ומשה יקח את האהל ונטה לו מחוץ למחנה וכו' והיה כל המבקש ה' יצא אל אהל מועד אשר מחוץ למחנה', מעלים וודאי זיכרונות מהפעולות הנשגבות שר' יוסף ז"ל פעל למען האדמו"ר בעל ויואל משה זי"ע בהחיותו את אור העולם הקדוש  כאן בזה העולם, כאשר כלל ישראל זכה לילך ולהתדבק לאורו הבהיר אחד עשר שנים תמימות.

גם שר' יוסף לא בא מבית חסידי סאטמאר והיה חסיד בויאן, הוא היה מהודק וקשור בצדיק יוד עולם בעבותות אהבה, והיה בן בית קרוב אצל האדמו"ר זי"ע בתקופת שהותו בבל הרבור, ועד לאחר זיבולא בתרייתא זכה לקרבה מיוחדת מהרבי.

חשוב לציין שגם בתקופה שהרבי זי"ע כבר היה דר בקריית יואל, לא פסקה ההתקשרות העזה והיה ר' יוסף ז"ל בא מידי יום חמישי עם הרה"ח ר' אפריים ניימאן ז"ל ויבלחט"א הרה"ח בנש"ק ר' אלי' בצלאל טייטלבוים שליט"א והרה"ח ר' אלטר ברוך שעהנברוין שליט"א.

גם לאחר הסתלקותו של האדמו"ר זי"ע תמיד נשאר ר' יוסף ז"ל נדיב נלבב ותומך למוסדותינו הקדושים עם נתינות הגונות בכל עת ועידן ברחבות הלב.

זכות מיוחדת היתה לו להיות לעזר למפעליה הכבירות ונאלצות של הרבנית מרת אלטא פייגע ע"ה מחברתו הטהורה של רבינו זי"ע, ותמך והושיט יד לעזר לכל מפעלי צדקה וחסד הכבירים שהרבנית ע"ה ניווטה ברחבי אמריקה ובארץ ישראל, ביודעו שעל ידי פעולות אלו הוא גורם נחת רוח לנשמתו הטהורה של האדמו"ר זי"ע בגנזי מרומים.

ר' יוסף ז"ל המשיך את הקשר ההדוק עם האדמו"ר בעל הברך משה זי"ע והיה תומך גדול למוסדות סאטמאר בוויליאמסבורג, בחנוכת הבית ל'אולם אלטא פייגא' שנתנדב לעילוי נשמת הרבנית הצדקנית מרת אלטא פייגא בת ר' אביגדור ע"ה בקעמפ דישיבה הגדולה במחנה קרית יואל בשנת תשס"א, הוזמן ר' יוסף ז"ל לספר לדור הצעיר מקצת דברי הערכה על פעליה של הרבנית ע"ה מסאטמאר, במשך תקופת היכרותו עם משפחת האדמו"ר זי"ע בעת שהותם בבל הרבור.

לאחר הסתלקותו של בעל הברך משה מסאטמאר זי"ע קישר את עצמו אל בנו ממלא מקומו כ"ק האדמו"ר מסאטמאר שליט"א, ואשר הוא מצידו הראה לפניו אותות אהבה והערצה, ושוחח עימו שעות ארוכות.

3

עם יבלחט"א האדמו"ר מסאטמאר שליט"א

4 5

בחורף שנת תשס"ט כשר' יוסף כדרכו בא עם קוויטל ליבלחט"א כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א, הזמינו האדמו"ר שליט"א לסייר בבנייני המוסדות לחזות בעדרי הצאן קדשים המתחנכים על טהרת הקודש ובאותו המתווה שהרבי זי"ע התווה לנו בלא שום שינוי.

ר' יוסף אכן נענה להזמנתו של הרבי שליט"א וביום ראשון פרשת חיי שרה ביחד עם חדב"נ הרבני המפואר  מוה"ר לייב פריעדמאן הי"ו בא לסיור בבניין התלמוד תורה מבנה עם מעל אלף מאתיים תלמידים בליעה"ר, וחזה בעיניים בלתי מאמינות באימפריה הגדולה והרחבה ובילדים ילדי ונכדי הצדיק.

היה זה ביקור מרגש כאשר ר' יוסף עם דמעות בעיניים פתח את דבריו לילדי החמד, וסיפר להם כמה וכמה עובדות מרבינו זי"ע, ובאותה שנה בנידר השנתי שמתקיים יחד עם חגיגת יום ההצלה בכ"א כסלו של האדמו"ר הגה"ק מסאמאר מגיא ההריגה בשנות השואה, הזמינוהו לפאר ולנאום כאורח הכבוד.

בשעת המעמד הגדול ריגש ר' יוסף בדבריו את קהל ההמונים, בעובדות הנפלאות שזכה לראות במחיצת קודש, מה שהותיר רושם עז על כל המשתתפים במעמד מדברי המוסר שנלמדו ממעשיו והילוכיו של הרבי זי"ע

עם פטירתו נוצר חלל גדול בממלכת סאטמאר, בהפסד העצום של אחד מגדולי תומכי התורה, ומהחיילים הנאמנים למרן רבינו הגה"ק זי"ע

יהא זכרו ברוך.