הציבור נקרא להתפלל ולעורר רחמי שמים לרפואת הגה"ח רבי יצחק יהודה ירוסלבסקי שליט"א רב שכונת נחלת הר חב"ד בקרית מלאכי ומחשובי רבני חב"ד בארה"ק • הרב שליט"א עבר אמש אירוע לבבי והיום (שישי) עבר טיפול רפואי • הציבור נקרא להתפלל לרפואת הרב יצחק יהודה בן חיה אסתר לרפו"ש בתוך שאר חולי ישראל.