הנתון מזעזע
ואי אפשר שלא לומר את האמת במשפט הבא
די למחלוקת בפונביז שהרסה כל חלקה חובה
אין שקוף יותר מזה
תורה מגנא ומצלא ותלמידי חכמים מרבים שלום בעולם ואם התוצאה הפוכה עלינו לחזור בתשובה מהר