Hadas Parush/Flash90

פרשת בזק: אלוביץ' יזומן לשימוע לפני כתב אישום

הפרקליטות הודיעה לבעל השליטה לשעבר בבזק כי יזומן לשימוע • על פי כתב החשדות הוא קיבל במרמה סכום של 118 מיליון שקלים • הודעה דומה נשלחה למספר בכירים לשעבר בחברות הקשורות לאלוביץ' • כולם חשודים בעבירות מרמה והפרת אמונים

 • החברותא של גרינבוים מספיד:"היה קופץ משמחה בעת הלימוד"

  תוכן מקודם

 • התקווה שהתבררה כטעות :"אמרתי לילדות: אבא בסדר, הוא ניצל "

  תוכן מקודם

 • טעים להתחדש - שוקו תנובה באריזה חדשה! שוקו תנובה הטעים שכולנו מכירים, באריזה ומתכון חדשים!

  תוכן מקודם

 • "ישראל זרק אותי למעלה ונפטר" העדות המזעזעת של בנימין

  תוכן מקודם

הפרקליטות הודיעה לו היום (ראשון), לשאול אלוביץ', בעל השליטה בבזק לשעבר, כי הוא יזומן לשימוע, לצד מספר בכירים לשעבר בחברות הודעה דומה נמסרה הערב מפרקליטות מיסוי וכלכלה לאור אלוביץ', עמיקם שורר, לינור יוכלמן, לאלי קמיר, למנכ"לית בזק לשעבר, סטלה הנדלר, ולמנכ"ל yes ורון איילון.

כולם חשודים בעבירות מרמה והפרת אמונים בקשר להתנהלותם מול מנכ"ל משרד התקשורת לשעבר שלמה פילבר. להנדלר מיוחסים גם חשדות לביצוע עבירת דיווח לפי חוק ניירות ערך ועבירה של שיבוש מהלכי משפט. לפי כתב החשדות, במהלך שנת 2013 בחנה חברת בזק, שהייתה בשליטת אלוביץ', אפשרות של רכישת יתרת מניותיה של חברת yes מחברת יורוקום שנשלטה אף היא על ידי אלוביץ', כך שבזק תהפוך לבעלת המניות היחידה ב-yes.

מכתב החשדות עולה כי מזכירת חברת בזק והממונה על האכיפה בחברה, לינור יוכלמן, שימשה גם כמזכירת הוועדה הבלתי תלויה. בשל כך, השתתפה והייתה חשופה למידע שהוצג בפני חברי הוועדה. בישיבת הדירקטוריון בה הוחלט על הקמת הוועדה הבלתי תלויה, יוכלמן הציגה מצג לפיו אלוביץ' ושאר בעלי העניין האישי (לאלוביץ' היה עניין אישי בעסקה זו נוכח אחזקותיו בבזק וב- Yes). יהיו ממודרים מעבודת הוועדה הבלתי תלויה אך בפועל הדליפה לאלוביץ', לאור אלוביץ' ולעמיקם שורר, מיוזמתם ומיוזמתה, פרטים על פעילות הוועדה הבלתי תלויה, ועדכנה אותם באופן שוטף מתוך דיוני הוועדה.

גרסת אלוביץ • "שהמשטרה תיתן לי אישור לשקר ואגיד מה שהם רוצים"

כתב החשדות מפרט כי אלוביץ' והחשודים הנוספים עשו בחומרים המודלפים שימוש לצורך יצירת יתרון לקבוצת יורוקום במשא ומתן. הם אף חלקו ביניהם את המידע שהודלף להם והעבירו אותו ביניהם וכן לגורמים נוספים, כאשר יוכלמן הייתה מודעת לכך. "החשודים הסתירו ממוסדות בזק את מעורבותם בעבודת הוועדה, והביאו לכך שמוסדות בזק אישרו את עסקת בזק-yes על בסיס מצג כוזב לפיו הליך המשא ומתן נוהל באופן תקין", נכתב.

במרץ 2015 אישרה האסיפה הכללית של חברת בזק את ההסכם בינה לבין קבוצת יורוקום לרכישת מלוא מניות חברת yes. אלא שהתמורות הכספיות שאמורות היו להתקבל בגין העסקה היו נחוצות לאלוביץ' לצורך פירעון חובות של חברות מקבוצת יורוקום לבנקים. על רקע זה הנחה אלוביץ' את רון איילון, מנכ"ל yes, לפעול לניפוח תזרים המזומנים החופשי של yes בשנות העסקה באופן מלאכותי, כך שיגיע לרף המרבי שנקבע בהסכם או קרוב לכך.

עוד עולה על פי כתב החשדות כי לפי הנחיית אלוביץ', תאם איילון יחד עם סמנכ"ל הכספים של yes, מיקי ניימן, ומנהל הכספים בחברה, אורן ברגמן, תכנית לדחיית תשלומים לספקים ששינתה את מדיניותה הפיננסית של yes ויצרה מצג שווא מלאכותי ביחס לנתוני התזרים של yes.

על פי הפרקליטות, תכנית זאת כללה דחייה שיטתית של תשלומים לספקים רבים של yes והיא נועדה להבטיח כי התזרים החופשי המצטבר לאורך שנות העסקה יגיע לרף הגבוה ביותר שנקבע בהסכם. מצגים כוזבים אלו הובילו לכך שאלוביץ' קיבל לידיו, במרמה, סכום כולל של כ-118 מיליון שקלים, במסגרת המקדמות לשנת 2015 ו-2016. עוד הביאו מצגים כוזבים אלה לכך שבזק כללה בדוחותיה הכספיים שפורסמו לציבור, שורה של פרטים מטעים.

פרשה נוספת ודומה להפליא, נכתבה בהודעת הפרקליטות שפורסמה היום לפיה, לאחר השלמת עסקת רכישת מניות yes על ידי בזק, הפכה yes לחברה בבעלות מלאה של בזק. בשלהי שנת 2016, לאחר פיצוץ הלוויין "עמוס 6" שבבעלות חברת חלל, אשר סיפקה ל- yes את שירותי הלוויין לצורך פעילותה, עלה צורך לבחון התקשרות אפשרית נוספת של yes עם חברת חלל.

חברת החלל נשלטה אף היא על ידי אלוביץ', ועל כן החליטו מוסדות בזק, פעם נוספת, להקים ועדה בלתי תלויה שתורכב מחברי דירקטוריון החברה, לצורך בחינת התקשרות זו וגיבוש עמדתה של בזק בנוגע לעסקה. בדומה לתפקידה בוועדה הבלתי תלויה לבחינת רכישת מניות yes, יוכלמן שימשה גם כמזכירת הוועדה הבלתי תלויה לבחינת ההתקשרות עם חלל ופעלה גם שם באופן דומה להדליף לאלוביץ' פרטים בעלי ערך שהיו אמורים להיות חסויים בפניו.

"על יסוד המידע שהודלף להם, הנחו שאול ואור אלוביץ' את יוכלמן לפעול במסגרת תפקידה כמזכירת הוועדה, תוך ניצול תפקידה והאמון שנתנו בה חברי הועדה, במטרה לסייע לכך שהוועדה הבלתי תלויה תבחר בחלופת ההתקשרות הרצויה להם ובמועד הדרוש להם", נכתב.

לחשודים מיוחסות גם עבירות דיווח לפי חוק ניירות ערך משום הסתרת מעורבותם של שאול ואור אלוביץ' בהתנהלות המשא ומתן הביאה לכך שבזק כללה פרטים מטעים בדיווחיה על אודות עסקת ההתקשרות עם חלל ועל אודות אופן פעולת הוועדה הבלתי תלויה. ועל כן נשלח בנוסף מכתב שימוע גם לחברת חלל.

עו"ד ז'ק חן, פרקליטו של שאול אלוביץ', מסר בתגובה: "שנתיים לאחר שחקירת תיק בזק הסתיימה קיבלנו היום כתב חשדות, כאשר אנחנו בעיצומו של הליך שימוע בתיק 4000. מבחינה אנושית ניתן ונכון היה להמתין עם ההודעה עד להשלמת הליכי השימוע, וקבלת החלטה. וודאי שניתן היה לעשות כן שהרי שנתיים תמימות היה התיק מונח על שולחן הפרקליטות".

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן