מבקשים הגנה מארצות הברית, בושה וחרפה, בורא עולם הוא ההגנה שלנו☝️, אם השם לא ישמור עיר שוא שקד שומר.