אין על ביבי!
הוא פשוט גאון!
מעניין מאד. כל האירועים הביטחוניים קורים אך ורק לפני הבחירות…
ביבי. אל תדבר, תעשה!