מעמד קביעת מזוזות ופתיחת הזמן לישיבה גדולה ביאלא באלעד בראשות כ"ק האדמו"ר שליט"א • צילום: יהושע פרוכטר