שערי עיתוני היהדות החרדית ליום חמישי, ה' באלול ה'תשע"ט