אם יש להם את הרה״ג נעים הליכות חכם ונבון וכו׳ הרב מרדכי שובקס שליט״א לר״מ אז בטח יצליחו