בעת רעוא דרעוין, במהלך שולחנו הטהור של מרן האדמו''ר מויז'ניץ שליט''א בבני ברק, ביקש לשאת דברים לקראת הבחירות, ובהיות רצונו שכולם יוכלו לשמוע ללא יוצא מן הכלל, בירך קודם ברכת המזון וביקש בצעד חריג לדבר ב'רמקול': "עת לעשות הפרו תורתך"

בעת רעוא דרעוין, במהלך שולחנו הטהור של מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א בבני ברק, ביקש לשאת דברים חוצבי להבות בעניין השעה, עקב הבחירות הקרבות ובאות, ובהיות רצונו שכולם יוכלו לשמוע ללא יוצא מן הכלל ביקש בצעד חריג ויוצא דופן 'רמקול' בכדי שכולם יכולו לשמוע.

בעקבות זאת אמר מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א את שיחתו לאחר 'ברכת המזון' בכדי שיוכל להשתמש ברמקול, ולא כהרגלו מדי שבת בשבתו כשאומר את דברי תורתו במהלך הס"ג קודם 'ברכת המזון'.

"יש המתייחסים באדישות לכל הקורה, ולא כולם מבינים את חומרת המערכה העומדת בפתחנו", אמר האדמו"ר בשיחתו, "בשבתנו השבוע ב'מועצת גדולי התורה' שמענו דברים נוראים על כך שהם מנסים בלשון חלקלקות להתערב, ואף לשנות ח"ו, את החינוך החרדי ואת ההשקפה הטהורה, עפ"ל".

"אנו עומדים עתה לפני מערכת בחירות, וככל שנגביר את כוחה של יהדות התורה כך יגבר כוח הנציגים הלוחמים למעל קדשי היהדות. יהודים יקרים, צריך להבין את חומרת השעה, כל מי שאינו מצביע לאגודת ישראל, הרי הוא מחזק את מפלגות מהרסי הדת, אגודת ישראל היא תנועה של קנאים הלוחמים למען קדשי הדת".

"עלינו לעשות הכל לחזק את כוח היהדות החרדית. ככל שכוחה של אגו"י מתחזק יש לנציגים יותר כוח לעמוד על המשמר, מה גם שמהרסי הדת נחרדים ונבהלים בראותם שכוח היהדות החרדית עולה. עת לעשות הפרו תורתך – אפשר לפרש שצריך לעשות הכל כדי שהתורה תהא פרה ורבה. ואם אמנם אי אפשר בלי לימוד התורה, אבל סבורני שבמצב הנורא הזה על אברכי הכוללים לפעול בימים הקרובים בשעות אחה"צ והערב למען הצלחת יהדות התורה".

"אלה שרבותיהם מורים להם שלא להצביע, יעשו כמובן כדעת רבותיהם, אולם אלה שרבותיהם אינם מחווים דעה, מחויבים להצביע למען רשימת אגודת ישראל, כי 'עת לעשות להשם!' כל קול קובע, כל קול יש לו תועלת והוא מכריע, ובמצב בו אנו שרויים לדאבוננו, צריך לעשות הכל כדי לתת כוח ליהדות התורה, כדי שהנציגים יוכלו ללחום את מלחמת היהדות החרדית".

"בנוסף עלינו להעתיר בתפילה לפני רבונו של עולם, ב'מועצת גדולי התורה' הוחלט להורות לומר בכל יום פרק קכ"א להצלחת המערכה, וד' יעזור שיתקיים בנו הכתוב בפרק זה: 'עזרי מעם ד' עושה שמים וארץ… ד' ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם', ד' יצליח דרכנו שנזכה לרומם כבוד שמים, כבוד התורה וכבוד הרבנים, ושיתקיים 'ומלאה הארץ דעה את השם', בבנין ביהמ"ק במהרה בימינו אמן", דבר מרן האדמו"ר.