תמיד אמרו שיש לנשים טביעת עין טובה אני לא מבין למה שיש הצלחה למדינה צריך להחליף ראש ממשלה וכל הנילווים אליו