בחוות דעת שהפיץ הערב עו"ד איל ינון, לחברי הכנסת מפרט את עמדתו באשר לחוקתיות "חוק המצלמות", ומסביר מדוע החוק אינו עומד במבחן החוקתי. "חשש ממשי להרתעת בוחרים מלהצביע, מאנדרלמוסיה בקלפיות"

בחוות דעת שהפיץ הערב (ראשון) לחברי הכנסת מפרט יועמ"ש הכנסת, עו"ד איל ינון, את עמדתו באשר לחוקתיות "חוק המצלמות", ומסביר מדוע, בעיתוי הנוכחי, חוק המתיר לנציגי מפלגות לצלם במקום הקלפי באופן שוטף את הליכי ההצבעה (למעט מאחורי הפרגוד), אינו עומד במבחן החוקתי.

אי חוקתיות זו נובעת, בין היתר, ממתן יתרון משמעותי ביותר למפלגה אחת על פני יתר המפלגות, מחשש ממשי להרתעת בוחרים מלהצביע, מאנדרלמוסיה בקלפיות, ומהיבטים נוספים שפורטו בחוות הדעת, וכל זאת כאשר השמירה על טוהר הבחירות מקבלת מענה מוגבר וחסר תקדים בשורה של צעדים שוועדת הבחירות המרכזית מתכננת לנקוט בהם כבר ביום הבחירות הקרוב.


חוות דעתו של היועץ המשפטי לכנסת.

בנוסף, במישור הפרוצדוראלי, מציין היועץ המשפטי כי קידום הליך חקיקה כשבוע לפני הבחירות, שלא נעשה בהסכמה רחבה בין סיעות הבית, ושעוסק בדיני בחירות, הינו חסר תקדים ומעורר כשלעצמו קשיים משמעותיים.

גורמים בסביבת היועמ"ש: "מנדלבליט לא מתכוון להתפטר – לא יקרה"

כזכור, מוקדם יותר היום אישרו שרי הממשלה את חוק המצלמות בפה אחד, זאת למרות התנגדות היועמ"ש מנדלבליט. לדברי גורמים שנכחו בישיבה היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט הבהיר בצורה נחרצת כי הוא מתנגד לחקיקת החוק בעת הזו, אך ההתנגדות שלו לא השפיעה על השרים.

ראש הממשלה נתניהו התבטא בחלק הסגור של ישיבת הממשלה: "אני מבין למה לפיד, גנץ וליברמן מסכימים עם הרשימה המשותפת נגד פיקוח במצלמות על הקלפיות, כדי לאפשר זיופים וגניבת בחירות. אני לא מבין למה הגורמים המשפטיים מעלים טיעונים טכניים מופרכים במקום להתייצב בעד שמירה על טוהר הבחירות, במקום לעשות את תפקידם".