אדמו"רי אגודת ישראל ב'קול קורא' לקראת הבחירות: "הסכנה מרחפת על קיום יסודות התורה הקדושה בארה"ק, ולדאבוננו קמים עלינו כאלו שחרטו על דגלם בריש גלי את רדיפת הדת והמוסרת, מבקשים לעקור יסודות הדת, להפוך חלילה את השבת לחול"

הבוקר (שלישי) יתפרסם בביטאוני 'אגודת ישראל' מכתב ה'קול קורא' של חבר מועצת גדולי התורה, "הסכנה מרחפת על קיום יסודות התורה הקדושה בארה"ק", כובים כ"ק האדמו"רים, "ולדאבוננו קמים עלינו כאלו שחרטו על דגלם בריש גלי את רדיפת הדת והמוסרת, מבקשים לעקור יסודות הדת, להפוך חלילה את השבת לחול, לפגוע בייחודו של עם ישראל, להרבות שחץ, להצר צעדיהם של לומדי תורה ורצון להוציא לפועל גזירת גיוס בני הישיבות, להתנכל למעמד הרבנות והכשרות ולטהרת היוחסין".

גדולי ישראל שהתכנסו בשבוע שעבר, קוראים במכתב המתפרסם שבוע בדיוק לפני הבחירות, "אנו בקריאה קדושה אל כל אשר לבבו פונה אל ה', מכל העדות והחוגים, להיחלץ חושים ולצאת לעזרת ה' בגיבורים במלא ההתלהבות ולפעול ולהפעיל למען הצלחתה של רשימת יהדות התורה המאוחדת והשבת אגודת ישראל דגל התורה שסימנה ג', להגדיל את נציגותה בכנסת".

בסיום המכתב עליו חתמים מנהיגי הדור, מובטח למצביעי ולפעילים כי, "הננו תפילה להשי"ת כי הפועלים והמצביעים למען רשימת יהדות התורה המאוחדת והשבת אגודת ישראל דגל התורה שסימנה ג' לכנסת, יתברכו בכתיבה וחתימה טובה, בשנה טובה ומתוקה, יזכו לבני חיי ומזוני ולכל הטוב ממקור השפע, וחפץ ה' בידינו יצליח להגדיל תורה ולהאדירה וכלל ישראל יוושע בתשועת עולמים".