בחוות דעת שפרסם היועמ"ש מנדלבליט עולה כי נפל פגם חוקי בהגרלות "מחיר למשתכן" של משרד השיכון, וכי הן טעונות היתר ממשרד האוצר לעריכת הגרלות. זאת, לאחר חוו"ד של המשנים ליועמ"ש, לפיה הגרלות "מחיר למשתכן" בוצעו שלא כחוק

היועץ המשפטי לממשלה מבהיר: הגרלות מחיר למשתכן שעורך משרד הבינוי והשיכון טעונות היתר מיוחד ממשרד האוצר לעריכתן, בהתאם למנגנון ההיתרים שקבוע בחוק העונשין. ההבהרה ניתנה כמענה לפנייתו של היועץ המשפטי של משרד האוצר, עו"ד אסי מסינג, שביקש לחלוק על הפרשנות של המשנים ליועץ המשפטי לממשלה, ולפיה ההגרלות האמורות טעונות היתר של האוצר.

לפני שנה בדיוק קבעו המשנים ליועץ המשפטי לממשלה, עמית מררי וארז קמיניץ, כי ההגרלות שנעשות במסגרת מחיר למשתכן, נכללות בגדרי האיסור שנקבע בחוק העונשין על משחקים אסורים, הגרלות והימורים, ולכן התכנית טעונה היתר ממשרד האוצר. השניים הבהירו אז, כי העובדה שלא ניתן עד אז היתר כזה, אינו פוגע בדרך כלשהי בתוקפן של ההגרלות שהתקיימו.

ואולם הקביעה לא הניחה את דעתם של פקידי האוצר, ועל דעת מנכ"ל משרד האוצר, שי באבד, טען עו"ד מסינג, בין היתר, כי תכלית האיסורים על הגרלות הקבועים בחוק העונשין הינה מניעת הסיכונים הכרוכים בהימורים, ביניהם התמכרות להימורים וביצוע עבירות נוספות. בנוסף, הציג מסינג פסקי דין של בתי המשפט השונים שבהם נקבע, כי הגרלה היא פרקטיקה אפשרית ולגיטימית במשפט המינהלי להקצאת משאבים וכי רשויות שונות עושות שימוש בפרקטיקה של הקצאת משאבים באמצעות הגרלה מבלי שקיבלו היתר, ולכן קיים קושי לקבוע כי מדובר בעבירה לפי חוק העונשין.

מסינג הסביר את פנייתו, בחשש מפני ריבוי פניות של גורמים ציבוריים ופרטיים לצורך מתן היתר, והעלה את האפשרות שישנם גופים נוספים שאינם מודעים לצורך בקבלת היתר וייתכן שהם פועלים בניגוד לחוק.

עוזרו של היועץ המשפטי לממשלה, עו"ד רועי כהן, השיב לאחרונה לעו"ד מסינג, על דעתו של היועץ המשפטי לממשלה, כי לא מצא לנכון לקבוע ישיבה נוספת כדי לדון בעניין זה בעצמו. הוא ציין, כי עצם הטענה שקיימת פרקטיקה של עריכת הגרלות ללא מתן היתרים אינה מהווה נימוק משפטי המאפשר לפרש את החוק באופן שאינו תואם את לשונו.