למדלבליט למה אתה פוסק כבית שמאי ? הרי הלכה כבית הלל
ולעיינינו הרי כל החוק הוא לפיקוח ממשלתי על ההימורים
אבל איזה הימור מכניס אדם את עצמו כשרוצה לקנות דירה ?
ועל הסכום הפעוט שעולה אם בכלל להוציא תעודת זכאות
אז הוא מקבל דירה בהנחה גדולה .
השתבשתם היועמ"שים.