היועמ"ש מנדלבליט שיגר מכתב אל ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד אבי חימי, ובו דחה בתוקף את הפרסומים שלפיהם הופעלו לחצים על עדי המדינה בתיקי נתניהו לשקר. "אין שחר לטענות אודות לחץ שהופעל על עדי המדינה כדי שימסרו גרסאות שאינן אמת"

היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט הכחיש היום (שלישי) את הטענות לפיהן הופעל לחץ על עדי מדינה למסור גרסאות שקריות וטען כי הן "חסרות שחר". במכתב ששלח מנדלבליט ליו"ר לשכת עורכי הדין אבי חימי, הוא כתב עוד כי "הטענות בנוגע לשיחה בין אלוביץ' ובנו התבססו על ציטוט מקוטע שלא משקף את פני הדברים. קריאה של כלל חומרי החקירה הרלוונטיים מובילה לתמונה שונה לגמרי".

במכתב ששלח הוא כותב: "אומר את הברור בעיניי: ניסיון להתערב שלא כדין ובאופן לא ראוי במרחב הייצוג של חשוד עם עורך דינו הוא פסול מכל וכל. כך גם ניסיון לגרום לאדם לומר דברים שאינם אמת הוא פסול מכל וכל. אין בכוונתי לגלות כל סובלנות כלפי פעולות פסולות ממין אלה ככל שאכן ארעו. זו אינה דרכה של מערכת אכיפת החוק, אשר מחויבת לחקר האמת תוך שמירה קפדנית על זכויותיהם של חשודים ונאשמים".

"אשר על כן, מיד לאחר הפרסומים הוריתי לברר את הדברים ולבחון את הנטען אל מול חומרי החקירה הרלוונטיים. לאחר בחינת הדברים עם יחידת הפרקליטות שלוותה את החקירות והיחידות החוקרות במשטרת ישראל, הריני להשיבך כי חומרי החקירה מלמדים כי אין שחר לטענות בפרסומים אודות לחץ שהופעל כביכול על עדי מדינה כדי שימסרו גרסאות שאינן אמת".

"באשר לטענה כאילו אור אלוביץ' נשלח להשפיע על אביו להחליף עורך-דין בשליחות המשטרה, הרי שטענה זו התבססה על ציטוט מהקלטה שבוצעה לאור אלוביץ' ולאביו במהלך החקירה. אלא, שמדובר בציטוט מקוטע שלא משקף נאמנה את פני הדברים. קריאה של כלל חומרי החקירה הרלוונטיים מובילה לתמונה שונה לגמרי".

"יתירה מכך, מחומר החקירה עולה בבירור כי הדברים שנטען כי נאמרו מפיו של אור אלוביץ' בשיחה עם אביו שאול אלוביץ' בקשר לעורך דינו של האב, לא נאמרו בהוראת החוקרים או ביוזמתם".

נציין כי השיחה הנטענת היא מזמן בו הן אור אלוביץ' והן שאול אלוביץ', היו עצורים לצרכי חקירה בגין חשד לביצוע עבירות שוחד, והם שוחחו ביניהם במתקן משטרתי.

בהמשך מכתבו כותב מנדלבליט: "כמו כן, למען הסר ספק, נבהיר כי חומרי החקירה מלמדים כי איש לא האזין לשיחת עורך דין עם לקוחו. בנוסף, נבדקו גם הטענות ביחס לגיוס עדי המדינה בתיק, ונחה דעתי כי חוקרי המשטרה הבהירו היטב לעדי המדינה, ובמספר הזדמנויות, כי הם נדרשים לומר אך ורק את האמת. גם דברים אלה מתועדים כדבעי בחומרי החקירה המלאים, ונחה דעתי כי הדברים שמסרו עדי המדינה נמסרו באופן חופשי, ומרצון. כידוע, תנאי לחתימת הסכם עד המדינה הוא אמירת אמת בלבד".

"בדיקת חומרי החקירה שנערכה לנוכח הפרסומים מהעת האחרונה, שבה אפוא ומלמדת על כך שחקירת התיקים בהם נחקר ראש הממשלה כחשוד בוצעה מתוך מטרה אחת ויחידה: הגעה לחקר האמת. עם זאת יודגש, כי ככל שיימצא שבמסגרת הטיפול בתיקים אלה בוצעה פעולה לא כשורה, הדבר יבחן ויטופל כנדרש".

"ולאחר שאמרתי כל אלה, אוסיף את המובן מאליו: כל טענה שיבקשו עורכי הדין של ראש הממשלה לטעון, לרבות טענות אודות התנהלות החקירה, תשמע בלב פתוח ובנפש חפצה בהליכי השימוע ותיבחן בכובד ראש כמקובל. שלא בשולי הדברים, מובן שיש לנהוג משנה זהירות בכל הקשור לפרסומים חלקיים של חומרי חקירה, אשר באופן טבעי עלולים ליצור תמונה שגויה".

תגובת פרקליטיו של ראש הממשלה להודעת היועץ המשפטי לממשלה: "הפרסומים האחרונים בתקשורת הם רק קצה הקרחון. חומר החקירה המלא חושף הפעלת לחץ אלים וחסר תקדים כלפי עדי מדינה ובני משפחותיהם. מתברר שאיימו על עדי מדינה שהמשפחה שלהם תתפרק ולחצו עליהם להחליף את עורכי הדין שלהם".

"הודעת היועמ״ש עומדת בסתירה גמורה לעדויות המפורשות בעניינים אלה. כשהאמת תתברר, מי יתן את הדין? היועץ ציין בתגובתו שיש לנהוג משנה זהירות בכל הקשור לפרסומים חלקיים של חומרי חקירה, אשר באופן טבעי עלולים ליצור תמונה שגויה. במשך שלוש שנים, ערב ערב, מפרסמים הדלפות לא חוקיות וחלקיות נגד ראש הממשלה נתניהו – ורק עכשיו נזכר היועמ״ש לצאת נגד הדלפות?"