חה"כ קרעי הגיע היום לסיכום עם משרדי הממשלה הרלוונטים על השוואת התקצוב כנדרש בחוק, לחינוך המיוחד. לפי הסיכום, בדיוני תקציב 2020 יובא הנושא לדיון בתעדוף גבוה מצד משרדי החינוך והאוצר על מנת לתת מענה לגני הילדים בחינוך המיוחד המוכר שאינו רשמי

חה"כ ד"ר שלמה קרעי (הליכוד) הגיע היום (שלישי) לסיכום עם משרד ראש הממשלה, משרד החינוך, משרד האוצר ונציגי המוכש"ר על השוואת התקצוב כנדרש בחוק, לחינוך המיוחד.

לפי הסיכום, בדיוני תקציב 2020 אשר יתקיימו בחודשים הקרובים יובא הנושא לדיון בתעדוף גבוה מצד משרדי החינוך והאוצר על מנת לתת מענה לגני הילדים בחינוך המיוחד המוכר שאינו רשמי בהתאמה לגני הילדים בחינוך המיוחד הרשמי, כולל סוגיית שכר הגננות במלואו, מודל תקצוב המתקצב את כל רכיבי השכר ואופק חדש, לפי פרופיל הגן ושאר הנתונים, כך שהמענה יהיה בהקדם האפשרי.

חה"כ ד"ר שלמה קרעי אמר כי: "אחרי מאבק של כשלושה חודשים יחד עם יו"ר ועדת הכספים חה"כ גפני ויתר חבריי לוועדה בקונצנזוס חוצה מפלגות ובסיוע משמעותי של ראש הממשלה ולשכתו, הגענו לסיכום והתחייבות שיאפשרו בקרוב תקצוב שוויוני מלא לילדים המיוחדים האלו. זהו צדק. החוק אוסר על אפלייה כלפיהם ועכשיו הצלחנו לממש זאת".