למה מודים כל בכבוד להם שיפלו כל רחפן שעובר את הגדר