שיפור ניכר במצב נקיון החופים: מנתוני מדד חוף נקי של המשרד להגנת הסביבה עולה כי 75.38% מהחופים שנמדדו דורגו כ"נקיים" עד "נקיים מאוד" לעומת 61.54% במדד הקודם. הרשויות החופיות הנקיות ביותר: אשדוד, תל אביב- יפו, ג'יסר א-זרקא, גן רווה, הרצליה, בת ים, נתניה, עכו וחוף השרון

ממדד "חוף נקי" של המשרד להגנת הסביבה (המדד השני לחודש אוגוסט), עולה כי 75.38% מהחופים שנמדדו דורגו כ"נקיים" עד "נקיים מאוד", לעומת 61.54% במדד הקודם, ששיקף את המחצית הראשונה של החודש. בתקופה המקבילה בשנה שעברה נמצאו 63.63% מהחופים נקיים עד נקיים מאוד.

מתחילת שנת 2019, 65.15% מהחופים נקיים, לפחות 70% מהזמן. הרשויות החופיות הנקיות ביותר הן: אשדוד, תל אביב- יפו, ג'יסר א-זרקא, גן רווה, הרצליה, בת ים, נתניה, עכו וחוף השרון. יש לציין, כי האחריות לניקיון החופים הנבדקים היא בידי הרשויות המקומיות החופיות.

במסגרת תוכנית "חוף נקי", היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית של המשרד להגנת הסביבה, יזמה סיוע משטרתי לרשויות החופיות לצורך אכיפת חוק שמירת הניקיון בחופי הים בחודשי הקיץ. במסגרת פעילות האכיפה, שתימשך עד לסוף ספטמבר, הנופשים המלכלכים בחוף עלולים להיקנס ב-750 שקל על השלכת פסולת. עד כה ניתנו בפעולות אכיפה אלו 90 קנסות על השלכות פסולת, ובסך הכול כ-750 קנסות בנושאים שונים במהלך 92 סיורי פיקוח בחופים.

בשנת 2019 המשרד להגנת הסביבה תומך ברשויות מקומיות שבתחומן חופים בלתי מוכרזים בהיקף של 9,307,300 שקל – התמיכה הגדולה ביותר שניתנה עד כה על-ידי המשרד. הגדלת התקציבים שהעביר המשרד לרשויות לניקיון החופים ולפעילויות הסברה בשנים האחרונות, לצד כניסת חוק השקיות ופעילויות האכיפה היזומות, הביאו להפחתה משמעותית של כמות הפסולת בחופים.

"מדד חוף נקי" הוא כלי המשמש להערכה אחידה ואובייקטיבית של מידת ניקיון חופי הארץ הלא מוכרזים בים התיכון ובמפרץ אילת, ומהווה חלק מתוכנית חוף נקי של המשרד להגנת הסביבה. במסגרת זו נשלחים מפקחי היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית במשרד לבדוק את ניקיונן של 66 רצועות חוף לא מוכרזות לאורך כ-153 ק"מ בכלל הרשויות החופיות בים התיכון ובמפרץ אילת.