גאב"ד ירושלים, הגרי"ט וייס, חתם על מכתב 'העדה החרדית' נגד ההשתתפות בבחירות. ל'חדשות JDN' נודע כי הגאב"ד התבטא בחריפות כשנודע לו על חתימת ההסכם בין יהדות התורה לקהילת 'אור ישראל' מהצינות הדתית • כל הפרטים בפרסום ראשון

כ"ק מרן גאב"ד ירושלים, הגאון רבי יצחק טוביה וייס שליט"א, חתם השבוע על מכתב מטעם 'העדה החרדית' האוסר את ההשתתפות בבחירות: "הבחירות לכנסת לא זו שאין בה תועלת, אלא שיש בה עוון חמור של חילול השם ח"ו, והצטרפות לרשעים ופעליהם ההרסניות", כותב הגאב"ד ומוסיף כי, "המשתתף בבחירות אלו נותן יד לפושעים".

על המכתב עליו חתומים גם ראב"ד ירושלים הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א, וחבר הבד"ץ הגאון רבי אברהם יצחק אולמאן שליט"א, הגאון רבי יהודה פישר שליט"א, הגאון רבי יעקב מענדל יורוביץ, והגאון רבי יהושע רוזנברגר רב קרית רמה א' בבית שמש, נכתב עוד כי, "השי"ת יתן בלב תועים ומתעים בינה לשוב אליו באמת, ואנו את נפשנו הצלנו מאחריות גדולה זו, והשומעים לדברינו ישכנו בטח ושאנן מפחד".

ל'חדשות JDN' נודע כי הגאב"ד הגרי"ט וייס התבטא בחריפות כשנודע לו על חתימת ההסכם בין יהדות התורה לקהילת 'אור ישראל' מהצינות הדתית, "כל גדולי ישראל, גם אלו שהשתייכו לאגודת ישראל, הרחיקו את עצמם מאנשים האלו כמטחוי קשת, וכידוע ששלום הוא דבר גדול בעולם אבל כמובא בספרים לפעמים צריך להיות רודף שלום".

"כתוב שלום רב לאוהבי תורתיך ואין למו מכשול, והכוונה בזה שרק שלום בין אוהבי תורה יראי ה' וחושבי שמו יכול להיות שלא יצא מזה מכשול, אבל שלום עם אנשים שהם רחוקים מתורה ומצוות כמסורה לנו מדור ודור מי ידוע איזה מכשולים יביא חיבור כזה ועוד יוסיף חטא על פשע ממה שהיה עד עכשיו", דברי גאב"ד ירושלים.