גאב"ד חוג חתם סופר י-ם יוצא לארה"ב לטובת רשת הכוללים שבנשיאותו 

הגאון הגדול רבי אהרן שמואל פרענקל שליט"א גאב"ד חוג חתם סופר ירושלים ומרבני ק"ק מהרי"ץ דושינסקיא יעמוד בראש משלחת למגבית קודש בארה"ב למען החזקת רשת הכוללים "אמרי בינה - פאר שמואל" ע"ש וזכרו של הרה"ק רבי שמואל פרענקל זי"ע בעל ה"אמרי שפר מדאראג

התרגשות רבה בקרב ידידי ותלמידי ק"ק חוג חתם סופר ירושלים ובוגרי רשת הכוללים "אמרי בינה – פאר שמואל" בארה"ב מיסודו של רבינו הגדול בעל ה"אמרי בינה" הגה"צ רבי נפתלי הירצקא פרענקל זצוק"ל זצוק"ל חבר בד"צ העדה החרדית .

ציפיה והתרגשות רבה נרשמת בימים אלה, בקרב תלמידיו של רבינו הגדול בעל ה"אמרי בינה" זצוק"ל, לרגל  מגבית קודש למען החזקת רשת הכוללים, "אמרי בינה – פאר שמואל", אותו יסד רבינו זי"ע למעלה מחמישים שנה, לטובת נשמת זקנו הגה"ק רבי שמואל פרענקל זי"ע – בעל "אמרי שפר" מדאראג.

וכפי שידוע שרבינו זצוק"ל היה מידי שנה בשנה, מכתת את רגליו ברחבי תבל בארה"ק ובארה"ב, למען החזקת הכוללים על טהרת הקודש, ולמען החזקת קופת הצדקה והחסד, למען עניי ירושלים.

כידוע, בחודש ניסן שנת תשע"ו, כאשר רבינו זצ"ל, ישב בביתו בעת לימודו, חש ברע, ותוך זמן מעט התמוטט, וקיבל אירוע מוחי קשה ביותר, בכל חודשים אלה, כלל ישראל הרבו בתפילה להקב"ה, ומיוחד לאור קריאתם של רבותינו בד"צ הגדול שבירושלים.

ביום ג' פרשת ויגש תשע"ז לאחר חצות הלילה, עלתה נשמתו הטהורה בסערה השמימיה, במיתה נשיקה, למגינת לב של בני משפחתו ורבבות מתלמידיו וחסידיו.

בנו הגדול הגאון הגדול רבי אהרן שמואל פרענקל שליט"א אשר עמד במשך כל שנויתיו לצד אביו זצוק"ל, במסע הלוויה הוכתר, ע"י הגה"צ חברי הבד"צ, לעמוד בראש ק"ק חוג חתם סופר ירושלים וראש רשת הכוללים "אמרי בינה – פאר שמואל", כאשר אביו זצ"ל שכב על ערש דווי, ניהל ביד רמה, את הקהילה ורשת הכוללים.

כאמור, הגאון הגדול שליט"א, יופיע, אי"ה בפרשת כי תצא הבעל"ט למשך שבועיים בארה"ב, לצורך מגביות לטובת הכוללים והחזקת קופות החסד שנתייסד ע"י אביו רבינו זצוק"ל.

כן התקבלה בקרב תלמידיו בשמחה את מכתב הקודש מיוחדת מאת מרנן חברי ביד"צ העדה החרדית ירושלים ובראשם כ"ק מרן הגאב"ד שליט"א, שקוראים שם לאחבנ"י לעמוד לעזר למען רשת הכוללים, והחזקת התורה, וקופת הצדקה שייסד חבר הבד"צ זצוק"ל

הגאון רב דחוג חתם סופר שליט"א, ישהה אי"ה בשבועיים בבית האכסניא אצל בן דודו בוויאלסבורג הנגיד החסיד ר' יעקב ישראל פרענקל הי"ו,st. lynch

בים א' פר' ניצבים יתקיים אי"ה דינר מפואר לטובת רשת הכוללים, בבית האכסניא, בהשתתפות אדמורי"ם ורבנים, ראשי ונכבדי קהילות סאטמאר ודושינסקי , וכן נגידים ונכבדי ווילאסבורג. בשעה 8:00 בערב

כמו"כ יבקר הגאון גאב"ד חוג חתם סופר שליט"א  בבתי האדמורי"ם והרבנים, וימסור שיעורים בהיכלי הכוללים והישיבות בארה"ב לקראת ימי הרחמים והרצון הבעל"ט.ביקורי הרב שליט"א בשנה שעברה אצל רבנים ואדמורי"ם בארה"ב

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *