שערי עיתוני היהדות החרדית ליום חמישי, י"ב באלול ה'תשע"ט