אלפי בני ישראל רחמנים בני רחמנים מתגייסים בכל העולם ליום אחד, לעסוק בשידוכים ולהתפלל למען המצפים להקמת בית • 700 שדכנים משתתפים במבצע •  גדולי התורה והחסידות קוראים להשתתף. הן לעשיה, והן לקבוע זמן לתפילה.

מבצע מטלטל יזמו בארגון "הגפן", כידוע שכיום עברו מגייסי הכספים למוסדות בשיטת המצ'ינג, השיטה עובדת באופן שמייחדים זמן מוגבל למבצע גיוס הכספים, זה ב36 שעות וזה ב24 שעות וכדומה.

ראשי הגפן הגו רעיון מבריק להעתיק שיטה זו לא למען גיוס כספים, אלא אך ורק למען ה"עלטערע" מעוכבי הזיווגים, גיוס כל הכוחות הגדולים והאצורים בקרב מחנינו, להיות מוכנים ועתודים ליום הזה להביא פורקן ודרור לכאבם הגדול של מעוכבי הזיווגים.

בסיס הרעיון הוא, ביום חמישי י"ט אלול בשעות שיפורטו, ישתתפו למעלה משבע מאות שדכנים ושדכניות (בשעות נפרדות) במוקדים שיתפרסמו, שם יקבלו קהל, יטו אוזן קשבת וכרויה, וינסו להציע הצעות, ובתקוה גדולה שמן השמים ירחמו. השדכנים המעונינים להצטרף למשא הקודש מתבקשים להשאיר הודעה במערכת הממוחשבת טל.0733834237

אמנם לא רק השדכנים, הרי דבר ידוע שהמון רעיונות והצעות מתגשמות מבני משפחה או ידידים, כולנו כאחד נאחד

כוחות עצומים למענם ולמענינו. כל אחד עם מאמץ קטן.

בו ביום גם ירבו בתפילה ובתחנונים לפני המקום, כאשר גם תלמידי הישיבות וכן בבתי חינוך הבנות יקדישו זמן מיוחד לתפילה, וכל המתפלל על חבירו הוא נענה תחילה.

היוזמה והרעיון יקיפו את כל הריכוזים בארץ ובחוץ לארץ, כאשר מירושלים ועד ויליאמסבורג ובתווך ארצות אירופה, כולם כאחד ישתתפו במבצע אדיר וגדול זה.

יצוין כי מרנן ורבנן גדולי התורה והיראה והחסידות שליט"א ללא הבדל חוג ועדה נותנים יד למבצע, ובקרוב יפורסמו דבריהם.

המבצע קיבל את השם "קח סניגור", כשמו כן הוא, רבבות זכויות צפויות לעם ישראל בעקבות יום זה בו מתאחדים עם ישראל לעזור זה לזה, ויומיים לאחר מכן באמירת הסליחות במוצאי מנוחה, נישא כפינו למעלה ונאמר, קדמנוך תחילה.

בשבוע הבא אי"ה יפורסמו כל מוקדי הגפן בעולם בהם יקבלו השדכנים את כל הפונים, וכן יפורסמו דברי מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור שליט"א