שיר למען השבת - חדש וקצבי • יד השם לא תקצר.

מילים: יד ה' לא תקצר. לישועתך קיויתי מלך מלכי המלכים…