אוי ויי דמעות .. רחמנות על הציבור הכללי אין להם היכן לרכוש דירות