פרסום ראשון: דקות לפני יציאת מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט''א מביתו למסע ההיסטורי בצפון, נתלתה בצעד חסר תקדים מודעה בפתח ביתו, בה נכתב בין היתר כי מרן שליט"א מבקש להצביע לרשימת יהדות התורה. "אבקש מכל הבאים לביתי לציית לדברי חכמים"

דקות לפני יציאת מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א מביתו למסע ההיסטורי בצפון, נתלתה בצעד חסר תקדים מודעה בפתח ביתו, במודעה נכתב כי 'אבקש מכל הבאים לביתי לקבל על עצמם לציית לדברי חכמים ולהצביע אך ורק לרשימת ג' כפי שהורו וכן אני מבקש מכל אחד ואחד ללא יוצא מן הכלל וזו בקשתי ורצוני למען כבוד שמים'.

המכתב נתלה לאחר הוראותו המפורשת של מרן שר התורה שליט"א, אשר הביע את רצונו שכל ההמונים הבאים לקבל את ברכתו בביתו יצביעו עבור רשימת יהדות התורה שסימנה 'ג',

היום לאחר תפילת המנחה בביתו עבר מרן על הנוסח ואישר את הדברים, כפי רצונו, המכתב נתלה במקום בו צובאים ועולים מדי יום אלפים של אנשים עשוי להוסיף עוד קולות רבים לרשימת 'יהדות התורה'.