ראויה היא מצוות ישוב הארץ לזכות את נתניהו והימין בעוד ממשלה ימנית.