מדהים. פשוט יפה גם התיאור וגם התוכן.
הייתי שם וזה מה שהרגשתי בדיוק.