יא חסרא על הרבנים האלה איזו ענווה צניעות יראת שמים אמיתית תמימות דור אחר לגמרי