מי רואה אותו יוצא ואינו יוצא: גדול הדור מרן חכם שלום כהן שליט״א הצביע כעת בעיר העתיקה בירושלים מלווה בחברי הכנסת הרב יואב בן צור והרב מיכאל מלכיאלי