גאב"ד חניכי הישיבות הגאון ר"מ גרוס שליט"א יצא בשעה האחרונה לקלפי להצביע. בעקבות כך גם תלמידיו הרבים יוצאים כעת. בתוך כך ראש ישיבת טשעבין הגאון רבי יוסף משה שניאורסון במכתב הכחשה חריף נגד הפרסומים וזיוף חתימתו כביכול נגד הבחירות

גאב"ד חניכי הישיבות הגאון ר"מ גרוס שליט"א יצא בשעה האחרונה לקלפי להצביע. תלמידי הגאב"ד בעקבות כך אלפי תלמידיו גודשים אף הם כעת את הקלפיות.

בתוך כך ראש ישיבת טשעבין הגאון רבי יוסף משה שניאורסון במכתב הכחשה חריף נגד הפרסומים וזיוף חתימתו כביכול נגד הבחירות. הרב שניאורסון מוסיף כי "חובה להצביע בבחירות ואף אני הצבעתי וזרזתי לכך את בחורי הישיבה".