שערי עיתוני היהדות החרדית ליום חמישי, י"ט באלול ה'תשע"ט