Noam Revkin Fenton/Flash90

48 שעות אחרי סגירת הקלפיות: פורסמו תוצאות "כמעט סופיות" – 99.8%

וועדת הבחירות פרסמה תוצאות כמעט סופיות, למעט מספר קלפיות ונתונים שיכולים להשתנות בספירה חוזרת ובבדיקות נוספות. אין שינוי במפת המנדטים ממה שדווח אתמול, גוש השמאל - 57 גוש - 55. עוצמה יהודית זרקה לפח 83,266 קולות

וועדת הבחירות פרסמה הלילה (שישי) את תוצאות כמעט סופיות (99.8% מהקולות), למעט מספר קלפיות שבבדיקה ונתונים שיכולים להשתנות בספירה חוזרת ובבדיקות נוספות. על פי הנתונים, אחרי חישוב הסכמי עודפים, אין שינוי במפת המנדטים ממה שדווח אתמול, וכחול לבן מובילה עם 33 מנדטים, לעומת הליכוד עם 31.

עוד מהתוצאות: הרשימה המשותפת 13 מנדטים, שס 9, יהדות התורה 8, ישראל ביתנו 8, ימינה 7, העבודה – גשר 6, המחנה הדמוקרטי 5. עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר זרקה לפח 83,266 קולות, למעלה משתי מנדטים. מפת הגושים: שמאל-ערבים עם 57 מנדטים, ימין-חרדים 55, ליברמן עם 8 מנדטים.

התוצאות הרשמיות: בשבוע הבא

בוועדת הבחירות מציינים כי תוצאות אלו מפורסמות לאחר הליכי בדיקה ובקרה רבים ומדוקדקים שביצעה ועדת הבחירות המרכזית. יחד עם זאת, אלו אינן התוצאות הרשמיות, התוצאות הרשמיות יפורסמו ביום רביעי הבא ויוגשו לנשיא המדינה.

תוצאות אלו אינן כוללות את תוצאות ההצבעה ב-14 קלפיות, אותן ממשיכה הוועדה לבדוק בבדיקה מעמיקה ויסודית, נוכח העובדה שבקלפיות אלו אירעו במהלך יום הבחירות אירועים חריגים בתחום טוהר הבחירות. בדיקתן הסופית טרם הסתיימה. מקרים אלו נתגלו חלקם ע"י סיירת מפקחי טוהר הבחירות של ועדת הבחירות המרכזית, חלקם ע"י מזכירי ועדות הקלפי וחלקם ע"י נציגי הסיעות.

כמו כן, תוצאות אלו אינן כוללות את תוצאות ההצבעה בקלפי מס' 9.0 בפורידיס בה היה ניסיון לזיוף ע"י הוספת פתקי הצבעה; לקראת סוף יום הבחירות התקבל בוועדת הבחירות המרכזית דיווח ממפקח טוהר הבחירות לעניין האירוע. לאחר התייעצות עם יו"ר ועדת אזורית חדרה, הוחלט כי הקלפי לא תספר במקום אלא תובא בשלמותה לוועדת הבחירות המרכזית ותבדק שם. הקלפי נבחנה ע"י ועדת הבחירות המרכזית, בחינה מעמיקה ויסודית ונמצאו בה ראיות ממשיות לחשד לעבירה והיא תועבר לחקירת המשטרה.

במהלך הימים הקרובים ועד לפרסום התוצאות הרשמיות, צפויה הוועדה לבדוק במסגרת מבצע "נוהל טוהר הבחירות" כ-2000 קלפיות שנבחרו, חלקן באופן אקראי לפי פרמטרים שונים וחלקן כתוצאה מאירועים ביום הבחירות. יצויין, כי במסגרת זו כבר נבדקו 740 קלפיות. כמו כן, יבדקו פניות והשגות שיגיעו מהציבור.

לסיום מציינים ומדגישים בוועדת הבחירות כי, "ייתכן וגם לבדיקות אלו יהיו השלכות על התוצאות הסופיות. הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לבחון את התוצאות בכלי בקרה נוספים שונים, ולכן התוצאות המתפרסמות כאן עדיין כפופות לשינויים והתאמות".

עוד מסרה הוועדה כי שיעור ההצבעה הסופי עמד על 69.84% (מתוכם נספרו 69.72%). מתוך 6,394,030 בעלי זכות בחירה, הצביעו 4,458,167. קולות פסולים ומעטפות ללא פתקי הצבעה: 27,601. מספר הקולות הכשרים 4,430,566. סה"כ הקולות הכשרים של רשימות המשתתפות בחלוקה: 4,304,185. אחוז החסימה (3.25% ) ממספר הקולות הכשרים: 143,993. המדד למנדט: 35,868.

4 תגובות

רק ג'!!!!!

כמה כעס מבוטא בידיעה החדשותית על 80000 ש"ח שעוצמה יהודית זרקו לפח.
צריך רק להבין שמבחינה אלקטוראלית זה לא ממש המון, כי אם הם כן היו עוברים, אז היה להם 4 מנדטים וזה היה נגרע כמובן ממפלגות אחרות, מן הסתם 2 מהימין, ואם מדובר על שמונים אלף קולות, היה נותן עוד 2 מנדטים, שלא היו משנים את התמונה באופן מהותי, אז לא לכעוס.
מלבד זאת שאין עוד מלבדו, אבל את זה אסור להזכיר בימים סוערים אלו שהכל בטוחים שכחם ועוצם ידם עושה להם חיל

לא מבין איך 2400 אנשים הצביעו לרון קובי…

זה הערבים שמצביעים לרון קובי

Comments are closed.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו