מאמר יפה וכתוב שנון וחד. פרשן חדש נולד.
הספקולציות עם חמישה פתחי מילוט הם לחם חוקם של כל הפרשנים שחייבם למלאות טור אבל כמבון מסרבים להיכבל בשום תחזית חלוטה. מובן. ימים יגידו איך סיפור המתח הזה נגמר.