דגל התורה דורשת מיו"ר ועדת הבחירות לבדוק מספר קלפיות בטרם יפורסמו באופן רשמי תוצאות הבחירות: "בקלפיות שבהם יש מספר גבוה של קולות כשרים ליהדות התורה, מספר הקולות הפסולים הממוצע בו גבוה בהרבה מהממוצע הארצי"

הבוקר פנה היועץ המשפטי של 'דגל התורה' עורך הדין מנחם מושקוביץ ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית השופטת חנן מלצר וביקש לבדוק מחדש את כשירות כמה קלפיות שחלק מין התוצאות בהן נפסלו בספירת הקולות. על פי דגל התורה מדובר דווקא בקלפיות בהן יש למפלגה אחוזי הצבעה גבוהים.

"לאחר בדיקה עולה כי בקלפיות שבהם יש מספר גבוה של קולות כשרים למרשתי, מספר הקולות הפסולים הממוצע בו גבוה בהרבה מהממוצע הארצי", כותב עו״ד מושקוביץ. לדוגמא, בעיר בני ברק נמצאו 1,104 קולות פסולים, לעומת 979 בלבד בעיר תל אביב שהינה עיר גדולה בהרבה והצביעו בה כפי שלוש בני אדם מבבני ברק.

 

48 שעות אחרי סגירת הקלפיות: פורסמו תוצאות "כמעט סופיות" – 99.8%

 

על פי הפניה מספר גדול של פתקי הצבעה נפסלו למרות ההנחיה המקדימה של השופט מלצר שלא לפסול פתקי הצבעה אם היו בהם ליקוים כדוגמה, "הפתקים שיש בהם את הליקויים שיפורטו בפיסקאות כשרים ואין לפסול אותם, והכל בכפוף לתנאים המפורטים: פתק הצבעה שיש בו חור מזערי או שמאן דהוא צייר בעט או קשקש על גבו ואף על צדו הקדמי כך שניכר שבפתק הושם פגם לצורך פסילתו. פתק הצבעה שדוגמתו אינו זהה לדוגמה שאישרה הוועדה המרכזית, למשל: סדר המילים בכינוי הרשימה שונה, הושמטו מילים או אותיות מהכינוי, ההדפסה אינה במרכז הדף או שכינוי הרשימה הודפס מעל האותיות״, מצטט מושקביץ בפניה את החלטת השופט.

"יחד עם זאת, מובן שאין בכך להכשיר פתקי הצבעה שיש בהם כדי לזהות את הבוחר", כתב עו״ ד מושקוביץ בפניה ליו״ר ועדת הבחירות. דגל התורה מבקשת מהשופט מלצר לעדכן אותה ולפעול על פי ההנחיות הראשוניות של וועדת הבחירות "הכלל הוא לאפשר לקולו של הבוחר להכלל בתוצאות, ורק אם לא ניתן להכשירו יש לפסול אותו. מבוקש בזאת לקבל לידנו את כל גליונות ספירת הקולות הפסולים שבהם יש את האות ג' וכן לעיין בפתקים הפסולים לבדיקה חוזרת. לחילופין כבוד השופט מתבקש להורות שועדת הבחירות תבצע בעצמה בדיקה של כל הקולות הפסולים של כל המפלגות".

כזכור, מספירת כלל הקלפיות, למעט כמה בודדות, עולה כי, כחול לבן קיבלה 33 מנדטים, הליכוד 31, הרשימה המשותפת 13, ש"ס 9, ישראל ביתנו 8, יהדות התורה 8, ימינה 7, העבודה-גשר 6, והמחנה הדמוקרטי 5. עוצמה יהודית זורקת לפח כ-80 אלף קולות. לגוש השמאל-ערבים יש 57 מנדטים, לגוש הימין-חרדים יש 55 מנדטים, ליברמן עם 8 מנדטים.