בזכות רבי זושא אנו מנצחים את האויבים
זושא ראשי תיבות שובר אויבים ומכניע זדים