עונש מוות לעיתונאים שמסיים.חרצוח ראש מממשלה.מענין אים היו עושים זאת לגנץ