ניצחון לקווי הנייעס - משרד התקשורת החליט למשוך את השימוע בנושא קווי הנייעס ולהותיר את המצב על כנו. בהודעת משרד התקשורת נאמר כי לחלופות שנבחנו במסגרת השימועים השלכות עשויות להיות כבדות משקל כלפי הציבור החרדי

לאחר תקופה ארוכה והליך שימוע שנערך בחודשים האחרונים, הגיע משרד התקשורת למסקנה כי אין להתערב בעניין קווי הנייעס והמצב יישאר על כנו.

בהודעת משרד התקשורת נאמר כי לחלופות שנבחנו במסגרת השימועים השלכות עשויות להיות כבדות משקל בנוגע לקבוצות מסוימות בחברה הישראלית שעושות שימוש בשירות פרימיום, ומאידך היקף הקווים היוזמים שיחות מעבר למגבלת ה"שימוש הסביר" הקבועה בהסכמים של המפעילים, וסך דקות השיחה החורגות המבוצעות על ידם, מסתכמות באחוזים בודדים מסך הקווים והדקות בכל מפעיל.

מאחר ומגבלת "השימוש הסביר" ותעריף דקת החריגה (אשר לעיתים קרובות גבוה ביותר מפי 10 מתעריף הקש"ג הנייח) נקבעים על ידי המפעילים באופן אינדיווידואלי, הם ניתנים לשינוי ועדכון על ידם באופן יזום ודינאמי כך שיהיו מותאמים לשימושים ולתנועה הנצפית והנחזית.

"לפיכך, סבור המשרד כי למפעילים עומדים כלים שונים באמצעותם הם יכולים להתמודד עם תופעת השימוש החריג בשירות הפרימיום החוץ רשתי, ובכלל כך, שינוי מכסת ה"שימוש הסביר", אופן תמחור דקת החריגה וכן שיווק חבילות בעלות מאפיינים שונים הפונות לקהלים שונים. יתרה מכך, לא מן הנמנע כי מגבלות אלה משקפות כבר היום את השימושים הקיימים".

"נוכח האמור לעיל, החליט המשרד להותיר את אסדרת שירות הפרימיום הקיימת על כנה ולא לשנותה כפי שנשקל בשימועים".