שיגעתם את כל המדינה! תחליטו כבר מה עושים… מלחיץ אותי שנגיע לבחירות שלישיות…