לקראת 'ראש השנה' יצא כ''ק האדמו''ר מסערט ויזני'ץ למרכזי החסידות ברחבי הארץ. במהלך השבוע הגיע לישיבה לצעירים בני ברק ולקח קוויטלך עם שמות הבחורים. במקביל, במרכז החסידות בחיפה מצינ'ג של לימוד תורה על ידי אברכי החסידות

לקראת 'ראש השנה' יצא כ"ק האדמו"ר מסערט ויזני'ץ שליט"א למרכזי החסידות ברחבי הארץ, לקבל את חסידיו לברכה ועצה, ולהתברך ב'ברכת השנים'.

במהלך השבוע הגיע לישיבת החסידות לצעירים שבנשיאותו בעיר בני ברק, כלל הבחורים עברו לפני הרבי והגישו בפניו 'פתקאות' עם שמותיהם לתפילה וברכה, הרבי קבל את התלמידים בחביבות גדולה כאשר הם עוברים לפניו בסך.

בתוך כך, בקריית ויזני'ץ שבעיר חיפה, עיר מגוריו של כ"ק האדמו"ר שליט"א, התקיים מעמד "ולבקר בהיכלו", שנערך לאחר קמפיין החסידות בנוסח 'מצינ'ג" אך הפעם לא היה זה מצינ'ג של כסף, אלא מצינ'ג ללימוד התוה"ק.

ההתרמה עבדה בצורה שכל אחד מהלומדים התבקש להביא שני לומדים נוספים ליום הלימוד. תוך כדי שעשרות אברכי החסידות שקועים בלימודם הופיע בשערי הכולל כ"ק האדמו"ר שליט"א שעקב מקרוב אחר הלימוד, דבר שהסב קורת רוח מרובה לרבי, מעמד הלימוד התקיים כאמור ברמת ויזני'ץ בחיפה, ע"י כולל "יהודה לייב-תורתם קבע" במקום.

צילום: פישי גליק